Fakturko API

Dokumentacija

Za sva pitanja, obratite se na podrska@fakturko.hr


 • Izrađeno: 12.06.2023.
 • Zadnje ažuriranje: 12.06.2023.

get_auth_token()

Dohvaća autentifikacijski token za korisnika na temelju poslanih podataka za autentifikaciju.

Metoda

POST

URL

/api/get_auth_token

Uvjeti

 • Podaci za autentifikaciju trebaju biti poslani kao JSON objekt.

Parametri zahtjeva

Parametar Tip Obavezan Opis
auth Objekt Da Podaci za autentifikaciju korisnika.
auth.username String Da Korisničko ime korisnika.
auth.password String Da Lozinka korisnika.

Primjer zahtjeva

{
  "auth": {
    "username": "xxxxx",
    "password": "xxxxxxxxxxxxxxx"
  }
}

Primjer odgovora

{
  "status": "true",
  "token": "2f6e11e78b8f09c1"
}

Mogući odgovori

Status Povratne vrijednosti Opis
true
{
  "status": "true",
  "token": "2f6e11e78b8f09c1"
}
Uspješno generiran autentifikacijski token.
false
{
  "status": "false",
  "message": "Greska prilikom generiranja tokena"
}
Pogreška
Moguće poruke:

Greska prilikom generiranja tokena

Korisnik nije autoriziran i nije pronađen u bazi podataka

Nisu svi obavezni parametri poslani u zahtjevu

insert_invoice()

Ova API funkcija služi za umetanje računa u bazu podataka.

Metoda

POST

URL

/api/insert_invoice

Uvjeti

 • Podaci za autentifikaciju trebaju biti poslani kao JSON objekt.
Parametar Traženo Opis
client Da Podaci o klijentu
invoice Da Podaci o računu
invoice_services Da Popis usluga na računu
auth_token Da Autentifikacijski token

Primjer zahtjeva

{
  "auth_token": {
    "token": "xxxxxxxxxxxx"
  },
  "client": {
    "client_oib": "85883135279",
    "client_name": "Revoloop d.o.o.",
    "client_type": "pravna",
    "client_country": "Hrvatska",
    "client_city": "Zagreb",
    "client_address": "Ostrogovi\u0107eva 3",
    "client_zip": "10000",
    "client_phone": "+385997315718",
    "client_email": "dejan@revoloop.hr"
  },
  "invoice": {
    "total_without_vat": 8,
    "total_with_vat": 10,
    "total_rabat_amount": 0,
    "paid_without_vat": 8,
    "paid_with_vat": 10,
    "is_paid": true,
    "is_hourly_billable": false,
    "is_rabat": true,
    "date": "2023-03-21 14:01:19",
    "due_date": "2023-03-28",
    "note": "Napomena na ra\u010dunu",
    "is_barcode": true
  },
  "invoice_services": [
    {
      "name": "testna usluga",
      "description": "opis testne usluge",
      "is_per_hour": false,
      "price_without_vat": 9.9,
      "price_without_vat_netto": 11,
      "vat_percentage": 25,
      "price_with_vat": 12.38,
      "rabat": 10
    },
    {
      "name": "testna usluga",
      "description": "opis testne usluge",
      "is_per_hour": false,
      "price_without_vat": 9.9,
      "price_without_vat_netto": 11,
      "vat_percentage": 25,
      "price_with_vat": 12.38,
      "rabat": 10
    }
  ]
}

Primjer odgovora

{
  "status": "true",
  "message": "Racun je uspjesno dodan",
  "pdf_link": "link to pdf file"
}

Mogući odgovori

Status Povratne vrijednosti Opis
true
{
  "status": "true",
  "message": "Racun je uspjesno dodan",
  "pdf_link": "link to pdf file"
}
Uspješno generiran autentifikacijski token.
false
{
  "status": "false",
  "message": "Nedostaju obavezni parametri:
client, invoice, invoice_services" }
Pogreška
Moguće poruke:

Nedostaju obavezni parametri: client, invoice, invoice_services

Pogreška kod unosa klijenta

Pogreška pri dodavanju računa

Nepostojeći company id

Nepostojeći token


Insert invoice with fiskalisation

Unos nove fiskalne fakture

Metoda

POST

URL

/api/insert_invoice

Uvjeti

 • Podaci za autentifikaciju trebaju biti poslani kao JSON objekt.
 • potrebno je imati unesen fiskalni certifikat
 • potrebno je imati unesenu lozinku certifikata
 • potrebno je imati unesen OIB operatera, oznaku poslovne jedinice
Parametar Traženo Opis
client Da Podaci o klijentu
invoice Da Podaci o računu
invoice_services Da Popis usluga na računu
auth_token Da Autentifikacijski token

Primjer zahtjeva

{
  "invoice": {
    "total_without_vat": 8,
    "total_with_vat": 10,
    "total_rabat_amount": 0,
    "paid_without_vat": 8,
    "paid_with_vat": 10,
    "is_hourly_billable": false,
    "is_rabat": false,
    "date": "2023-06-12 14:01:19",
    "due_date": "2023-03-28",
    "payment_type": "K",
    "note": "Napomena na ra\\u010dunu",
    "fiskalisation": {
      "is_enabled": true,
      "number_oznaka_operatera": "01",
      "number_oznaka_posl_jedinice": "01"
    }
  }
}

insert_quote()

Ova API funkcija omogućuje unos ponude u bazu podataka.

Metoda

POST

URL

/api/insert_quote

Uvjeti

 • Podaci za autentifikaciju trebaju biti poslani kao JSON objekt.
Parametar Traženo Opis
client Da Podaci o klijentu
quote Da Podaci o ponudi
quote_services Da Popis usluga na ponudi
auth_token Da Autentifikacijski token

Primjer zahtjeva

{
  "auth_token": {
    "token": "xxxxxxxxxxxx"
  },
  "client": {
    "client_oib": "85883135279",
    "client_name": "Revoloop d.o.o.",
    "client_type": "pravna",
    "client_country": "Hrvatska",
    "client_city": "Zagreb",
    "client_address": "Ostrogovi\u0107eva 3",
    "client_zip": "10000",
    "client_phone": "+385997315718",
    "client_email": "dejan@revoloop.hr"
  },
  "quote": {
    "total_without_vat": 8,
    "total_with_vat": 10,
    "total_rabat_amount": 0,
    "paid_without_vat": 8,
    "paid_with_vat": 10,
    "is_hourly_billable": false,
    "is_rabat": true,
    "date": "2023-03-21 14:01:19",
    "due_date": "2023-03-28",
    "note": "Napomena na ra\u010dunu",
    "is_barcode": true
  },
  "quote_services": [
    {
      "name": "testna usluga",
      "description": "opis testne usluge",
      "is_per_hour": false,
      "price_without_vat": 9.9,
      "price_without_vat_netto": 11,
      "vat_percentage": 25,
      "price_with_vat": 12.38,
      "rabat": 10
    },
    {
      "name": "testna usluga",
      "description": "opis testne usluge",
      "is_per_hour": false,
      "price_without_vat": 9.9,
      "price_without_vat_netto": 11,
      "vat_percentage": 25,
      "price_with_vat": 12.38,
      "rabat": 10
    }
  ]
}

Primjer odgovora

{
  "status": "true",
  "message": "Ponuda je uspjesno dodana",
  "pdf_link": "link to pdf file"
}

Mogući odgovori

Status Povratne vrijednosti Opis
true
{
  "status": "true",
  "message": "Ponuda je uspjesno dodana",
  "pdf_link": "link to pdf file"
}
Uspješno generiran autentifikacijski token.
false
{
  "status": "false",
  "message": "Nedostaju obavezni parametri:
client, quote, quote_services" }
Pogreška
Moguće poruke:

Nedostaju obavezni parametri: client, quote, quote_services

Pogreška kod unosa klijenta

Pogreška pri dodavanju ponude

Nepostojeći company id

Nepostojeći token